Gedaan met laden. U bevindt zich op: Merovinger DNA. De genetische en archeologische synthese van een Merovingisch grafveld aan de Vlaamse kust

Merovinger DNA. De genetische en archeologische synthese van een Merovingisch grafveld aan de Vlaamse kust

Onderzoeksrapport
februari 2023
Onroerend Erfgoed
Na de melding van een toevalsvondst in Koksijde (Ter Duinenlaan) werd begin 2017 een Laat-Merovingische bewoning en grafveld opgegraven door het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze Koksijdse site bleek bijzonder waardevol te zijn door de aanwezigheid van zowel gebouwstructuren, culturele artefacten als ecologisch vondstmateriaal voor een vroegmiddeleeuwse vindplaats langs de Vlaamse kust. Intrigerend was bovendien de vaststelling dat de bewoningsfase kort nadien (misschien zelfs deels gelijktijdig) werd opgevolgd door een grafveld met in humaties. De opgegraven populatie bestaat uit 53 individuen waarop kort na de ontdekking reeds wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd, waaronder fysisch antropologische studies, radiokoolstofdateringen en stabiele isotopenanalyses. Het unieke karakter van de archeologische site in Koksijde bood de opportuniteit om voor het eerst in Vlaanderen een uitgebreid oud DNA-onderzoek op menselijk botmateriaal uit te voeren. Dit was de aanleiding voor het synthese project archeologie getiteld ‘Merovinger DNA’. Het uitgebreide genetische onderzoek op de Koksijdse skeletten startte in het najaar van 2019aan de KU Leuven in samenwerking met University of Tartu (Estland).Een bijkomend isotopisch onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de VUB. Al van bij destart van het project werden tal van initiatieven ondernomen door Histories vzw en het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde om rond de inhoud van het syntheseonderzoek aansluiting en participatie te stimuleren onder academici, professionele archeologen, erfgoedwerkers, erfgoedvrijwilligers én het brede publiek. In dit inhoudelijk rapport worden eerstde onderzoeksvragen en de meest opvallende resultaten van het uitgebreid genetisch onderzoek besproken, aangevuld met 2informatie van de extra isotoopanalyses.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Maarten H. D. Larmuseau, Stefania Sasso, Alexander Lehouck, Jan Geypen, Rachèl Spros, Christophe Snoeck, Kristiina Tambets, Toomas Kivisild
Reeks
SYNTAR 13