Het rapport geeft een stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de mestproductie, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de impact op de kwaliteit van het water.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Mestbeheer , Milieu en landbouw , Water

Vorige edities