Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mestrapport

Mestrapport

Rapport
december 2022
Vlaamse Landmaatschappij
Het rapport geeft een stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de mestproductie, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de impact op de kwaliteit van het water.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Mestbeheer , Milieu en landbouw , Water

Vorige edities