Het rapport vat een aantal data-analyses samen die werden uitgevoerd om de hoogwaterverwachtingen van de permanentiedienst van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) te ondersteunen. De hoogwaterstand in Antwerpen is gemiddeld 97 cm hoger dan die in Oostende en 90 cm hoger dan die in Vlissingen.
Publicatiedatum Januari 2017
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) L. Boeckx, E. D'Haeseleer, D. Meire, J. Nossent, P. Vanderkimpen, M. Deschamps, T. Verwaest, F. Mostaert
Reeks WL Rapporten 16_016_1