Advies over mogelijke bijkomende klimaatmaatregelen in het licht van het door de Europese Commissie voorgestelde maatregelenpakket “fit for 55”.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Klimaat