Het Moneos-jaarboek rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de “Ontwikkelingsschets 2010” van het Schelde-estuarium (OS-2010). Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.
Publicatiedatum
December 2017
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, I. Van De Moortel, R. Hertogs, H. Vereecken, G. Vos, N. Verdoodt, D. Meire, M. Deschamps, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten