Gedaan met laden. U bevindt zich op: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS). Jaarboek monitoring 2017. Deelrapport 7. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2017

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS). Jaarboek monitoring 2017. Deelrapport 7. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2017

Het Moneos-jaarboek rapporteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium. Achtereenvolgens worden de meetgegevens gepresenteerd inzake de continue metingen van waterstanden, debieten, stromingen, saliniteit, turbiditeit en andere fysische parameters.
Publicatiedatum
Augustus 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
W. Vandenbruwaene, R. Hertoghs, S. Michielsen, I. Van De Moortel, G. Vos, Y. Plancke, H. Vereecken, D. Meire, M. Deschamps, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 12_070_7