Gedaan met laden. U bevindt zich op: Monitoring en populatiegenetische analyse van heikikker in Vlaanderen: Toestand 2021 en 2023

Monitoring en populatiegenetische analyse van heikikker in Vlaanderen: Toestand 2021 en 2023

Rapport
januari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
De heikikker (Rana arvalis) komt in onze regio voor in halfopen heide- en veengebieden. Hij gedijt vooral in gebieden met weinig tot matig voedselrijke grond. Het verspreidingsgebied van de heikikker strekt zich uit over een groot deel van het Europese vasteland. In België vinden we de soort alleen nog in de provincies Antwerpen en Limburg. Daar is ze een prioritaire soort. Het leefgebied van de heikikker is sterk versnipperd en afhankelijk van beschermde gebieden. In 2013 werd de heikikker in Vlaanderen geclassificeerd als 'kwetsbaar'. Gedurende de laatste decennia heeft deze soort, vooral in het westelijke deel van zijn verspreidingsgebied, te lijden gehad onder het verlies van zijn typische leefgebieden en voortplantingspoelen. De heikikker kreeg ook te maken met een afname van de kwaliteit van geschikte habitats door vervuiling, eutrofiëring en verzuring. Dit kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan toenemende verstedelijking en intensivering van de landbouw. De heikikker staat vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), wat betekent dat zowel de soort als zijn leefgebied van communautair belang zijn en daarom strikte bescherming vereisen. In 2019 kreeg de soort een Soortenbeschermingsprogramma toegewezen.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Caroline Mouton, Io Deflem, Sabrina Neyrinck, Jeroen Speybroeck, An Van Breusegem, Loïc van Doorn, Daan Van Eenaeme, Bailey Van Gils, Joachim Mergeay