Gedaan met laden. U bevindt zich op: Monitoring van het ecoduct Kempengrens, acht jaar na de aanleg ervan (T8)

Monitoring van het ecoduct Kempengrens, acht jaar na de aanleg ervan (T8)

In 2014 werd het ecoduct Kempengrens over de E34 (A67 genoemd in Nederland) ter hoogte van de grens met Nederland in Postel (Mol) voltooid. Het rapport presenteert de resultaten van monitoringsonderzoek op het ecoduct Kempengrens in Mol-Postel, het achtste jaar na de aanleg van het ecoduct (T8), dus in 2022 (en deels doorlopend tot begin 2023). De studie begint met een uitgebreide samenvatting, gevolgd door een inleiding. In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde en geplande natuurontwikkeling in de omgeving van het ecoduct Kempengrens. Vervolgens volgt een bespreking van de verschillende onderzochte taxonomische groepen (Hoofdstukken 3 – 13), waarbij telkens de methodiek en de resultaten van het onderzoek uitgebreid worden besproken. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een conclusie, die kort de voornaamste bevindingen per hoofdstuk samenvat. Hoofdstuk 14 behandelt het recreatief medegebruik en de impact op het gebruik door fauna. Hoofdstuk 15 ten slotte geeft een aantal algemenere conclusies en aanbevelingen voor het beheer.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame ontwikkeling , Milieutechnologie , Milieuzorg