Levenslang leren en een cultuur van permanente vorming zijn al jaren kernwoorden in het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. Het Departement Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Werk beschrijven in het rapport een uitgebreide monitoring van de opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen op basis van uiteenlopende, relevante gegevensbronnen. Door verschillende bronnen naast elkaar te leggen geeft het rapport een voldoende rijk en genuanceerd beeld van de verschillende facetten van opleidingsinspanningen aan werkgeverskant en individuele zijde, met alle bijhorende drempels, motivaties, pijn- en leerpunten. De monitoring zal jaarlijks aangevuld worden met de nieuwste cijfers.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Loopbaan , Werken en leren
Auteur(s)
Helena Van Langenhove, Ines Penders, Michelle Sourbron, Sarah Vansteenkiste