Het advies met het bijhorende rapport formuleert een strategie voor Vlaanderen om tegen 2030 aan te sluiten bij de top van innovatieregio’s en -landen in Europa. Eerder selecteerde VARIO in Advies 10 vijf landen en 17 regio’s waarmee Vlaanderen zich de komende jaren moet benchmarken op weg naar de top. Advies 13 biedt een kwaliteitsvolle set van 20 kernindicatoren aan om de vooruitgang van Vlaanderen te monitoren.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Reeks
VARIO-advies 14