Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een ambitieus Europees industriebeleid. Conceptnota van de Vlaamse Regering. Advies VARIO

Naar een ambitieus Europees industriebeleid. Conceptnota van de Vlaamse Regering. Advies VARIO

De conceptnota ‘Naar een ambitieus Europees industriebeleid’ ligt sterk in lijn met recente aanbevelingen van VARIO. Zo onderschrijft VARIO het belang van de koppeling tussen onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid, het maken van strategische prioriteiten, demonstratie en opschalen, valorisatie, excellentie, toegang van kmo’s tot de markt en tot financiering en het belang van stevige fundamenten met o.a. menselijk kapitaal. VARIO kan zich dan ook in grote mate vinden in de conceptnota en wenst deze nog verder te versterken met een aantal boodschappen. Deze boodschappen zullen een meerwaarde zijn in de gesprekken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en beleidsdebatten over toekomstig Europees industriebeleid.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Economisch beleid