De studie behandelt de verdeling van de beroeps- en gezinsarbeid in Europese landen, met specifieke aandacht voor de situatie in Vlaanderen/België. De studie geeft een antwoord op de centrale beleidsvraag welke verdeling van beroeps- en gezinsarbeid wenselijk en haalbaar is in een echt democratische maatschappij. Uitgaande van een nieuwe, brede theoretische benadering wordt de feitelijke evolutie van de arbeidsverdeling van mannen en vrouwen helder voorgesteld aan de hand van een aantal eenvoudige empirische modellen. In het verlengde daarvan worden drie normatieve toekomstmodellen uitgewerkt om de mogelijke en wenselijke arbeidsverdeling in de toekomst weer te geven, uitgaande van het concept ‘democratische arbeidsverdeling’ als normatieve richtlijn. Eén van deze modellen, het volledige combinatiemodel, wordt als het meest geschikte beleidsmodel naar voren geschoven. Dit model wordt gebruikt om beleidsperspectieven uit te tekenen voor de diverse maatschappelijke domeinen. De studie wil aantonen dat het combinatiemodel een nuttig wetenschappelijk instrument is voor alle democratische landen: voor de studie van het dagelijks leven van mannen en vrouwen binnen de maatschappelijke context en voor de ontwikkeling van een geïntegreerd beleidsprogramma inzake de verdeling van beroeps- en gezinsarbeid.
Publicatiedatum
Juni 2008
Publicatietype
Studie
Thema's
Werken , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Walter Van Dongen
Reeks
SVR - studie 2008/1