Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een kwaliteitsalliantie

Naar een kwaliteitsalliantie

Rapport
oktober 2022
Departement Onderwijs en Vorming
Voor het eerst bundelen de aanbieders en de gebruikers van lesmateriaal de krachten om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Tot nu toe bestonden er geen duidelijke kwaliteitscriteria voor de vele verschillende leermiddelen die gebruikt worden in de klassen. De educatieve uitgeverijen, de onderwijsverstrekkers en een reeks andere partners verenigen zich in een ‘Kwaliteitsalliantie’. De leden van die Kwaliteitsalliantie zijn het eens over kwaliteitscriteria waaraan lesmateriaal afgetoetst kan worden.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen