Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen. Visienota

Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen. Visienota

Beleidsdocument
maart 2022
Departement Werk en Sociale Economie
De Vlaamse Regering keurde de visienota ‘Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’ goed. Met de leer- en loopbaanrekening willen we werknemers aan het stuur zetten van hun eigen loopbaan en hen de weg doen vinden naar opleiding. De Vlaamse arbeidsmarkt en samenleving staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Er is een groeiende nood aan specifieke competenties en gekwalificeerde profielen voor continu veranderende jobs. Aan de aanbodzijde bevindt zich een groot aandeel mensen met steeds sneller verouderende competenties in langer durende loopbanen. Bijscholing en omscholing zijn dan ook cruciaal voor het flexibel inspelen op die veranderende arbeidsmarkt en voor de sociale inclusie en weerbaarheid van werknemers. We moeten mensen dan ook de tools geven om hun loopbaan zelf vorm te geven en te verstevigen, via het versterken van hun competenties en het volgen van opleiding. De leer- en loopbaanrekening is hiervoor een cruciaal instrument, door in een heldere digitale portefeuille in beeld te brengen op welke incentives iemand een beroep kan doen om opleiding te volgen en aan competentieversterking of loopbaanoriëntering te doen. Op lange termijn onderzoeken we hoe we dat pakket aan incentives kunnen harmoniseren en hoe rechten op opleidingsondersteuning beter overdraagbaar kunnen worden doorheen iemands loopbaan. De visienota zet voor de uitwerking van de leer- en loopbaanrekening een groeipad uiteen om die ambitie stapsgewijs te realiseren.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving werk , Loopbaan , Werken en leren