Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar een marien ruimtelijk plan 2026-2034. Advies SALV

Naar een marien ruimtelijk plan 2026-2034. Advies SALV

Advies over het marien ruimtelijk plan 2026-2034. Het nieuwe mariene ruimtelijk plan moet de ruimtelijke ordening op zee structureren voor de periode 2026-2034 en het kader bieden waarbinnen activiteiten op zee kunnen plaatsgrijpen. Visserij vormt één van de belangrijke traditionele ruimtegebruikers op zee, ook binnen het Belgisch deel van de Noordzee. De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij vertegenwoordigt de belangen van visserij in zijn brede betekenis, gaande van de reders en vissers aan de zeezijde, de visveilingen, verwerkers en handelaars aan de landzijde tot de bescherming van het marien milieu.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Visserij
Doelgroep
Ruim publiek