Het rapport bevat in de eerste plaats een analyse van de juridische haalbaarheid van een verdere uitbreiding van de contractuele tewerkstelling binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Een tweede insteek is het onderzoek van een aantal inhoudelijke argumenten die mee in overweging kunnen worden genomen bij de discussie over de afschaffing van de bijzondere ambtelijke status.
Publicatiedatum Februari 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Werken bij de Vlaamse overheid , Vlaamse overheid
Auteur(s) Inger De Wilde & Ria Janvier