Het rapport bestaat uit een algemene beschrijving van wat natuurinclusieve landbouw inhoudt, welke overeenkomsten er zijn met andere landbouwpraktijken, welke maatregelen landbouwers kunnen nemen en hoe natuurinclusieve landbouw gesteund kan worden. De literatuurstudie wordt ondersteund door interviews met stakeholders en een workshop. Ten slotte eindigt het rapport met een conclusie en een voorbeeld van een natuurinclusief landbouwbedrijf.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu en landbouw
Auteur(s)
Eva Fiori