In de zomer van 2016 startte de Vlaamse Landmaatschappij met natuurinrichtingswerken in de vallei van de Blauwhuisbeek. De doelstellingen voor natuur hangen samen met de uitbreiding van de NATURA 2000-habitats in dit landschap. In de vallei van de Blauwhuisbeek streven we naar meer open plekken in het bos in functie van heideherstel (droge heide (4030), natte heide (4010) en heischraal grasland (6230), herstel van venmilieus (3130), creëren van schraalgraslanden in de valleigebieden (6410), het omvormen van de bosbestanden naar een meer natuurlijk bos (zuurminnende beukenbossen en eiken-beukenbossen (9120/9190) en alluviale bossen (91E0) en het uitbouwen van interne en externe bosranden als corridor, buffer en leefmilieu van tal van organismen.

Meer informatie

Publicatiedatum
September 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos