Gedaan met laden. U bevindt zich op: Natuurinrichting Wellemeersen en omgeving Oude Dender. Projectrapport

Natuurinrichting Wellemeersen en omgeving Oude Dender. Projectrapport

Rapport
juni 2019
Vlaamse Landmaatschappij
Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002 en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998, gewijzigd bij besluit van 2 februari 2007 kan de Vlaamse minister van Omgeving natuurinrichtingsprojecten instellen. De bedoeling van natuurinrichtingsprojecten is gebieden optimaal in te richten met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. Op 12 oktober 1998 besliste de toenmalige Vlaamse minister van Omgeving voor de onderbouwing van beslissingen over de instelling van natuurinrichtingsprojecten, eerst de haalbaarheid ervan te laten onderzoeken. Het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen stelde dat voor het natuurgebied Wellemeersen een natuurinrichtingsproject aangewezen is, gelet op de schaal en de aard van de vereiste ingrepen. Aangezien Kapellemeersen tot hetzelfde IHD-deelgebied behoort, wordt dit deelgebied mee onderzocht. Gezien de inrichtingsbehoeften van de Oude Dendermeersen, wordt ook dit deelgebied in het studiegebied opgenomen.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte