De Wellemeersen zijn een 120 ha groot, laaggelegen moerassig gebied op de linkeroever van de Dender. Zowel op faunistisch als op floristisch vlak vormen de Wellemeersen een referentiesituatie voor de Dendervallei. Ook op het vlak van de abiotiek zijn er op niveau Vlaanderen zeldzame gradiënten aanwezig. Het natuurgebied is één van de laatste overstromingsgebieden van de Dendervallei. Het gebied is rijk aan potenties, maar kende de laatste decennia een achteruitgang door een gewijzigde hydrologische toestand en dit zowel op het vlak van waterkwantiteit als waterkwaliteit. Het doel van de studieopdracht is ecohydrologisch inzicht te vergaren in het natuurreservaat en de randvoorwaarden en potenties voor natuur te verkennen. Deze gegevens moeten de basis vormen voor het toekomstig natuurbeheer in de Wellemeersen en bieden een kader voor het bepalen van de haalbaarheid van een natuurinrichtingsproject voor de Wellemeersen.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en milieu , Omgeving
Auteur(s)
Ilf Jacobs, Roosmarijn Steeman, Jan Walravens, Nele Aerts, Sarah Rousseaux
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Lokale besturen, Natuur- en milieuverenigingen