Om hun concurrentiekracht te behouden en te versterken bij steeds wijzigende maatschappelijke uitdagingen, moeten land- en tuinbouwbedrijven innoveren. Het samenwerken in, of deelnemen aan, netwerken is een optie om efficiënter informatie en kennis te verzamelen, ontwikkelingskosten te delen en het innovatieproces te versnellen. De publicatie bevat de resultaten van een onderzoek naar de redenen waarom niet alle land- en tuinbouwers actief deelnemen aan netwerken. Betere inzichten moeten helpen adviezen te formuleren over hoe netwerken afgestemd kunnen worden op de behoeften van land- en tuinbouwers. Dit zou moeten resulteren in een versnelde omzetting van kennis in innovatie.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Augustus 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven
Auteur(s)
Maarten Crivits, Joost Dessein, Ludwig Lauwers, Nicole Taragola, Xavier Gellynck, Bianka Kühne, Evelien Lambrecht