Het rapport beschrijft enkele innovatieve voorbeelden van nieuwe spelers in de voedselproductie in Vlaanderen. Wat ze gemeen hebben: ze maken (bijna) geen gebruik van landbouwgrond, een kostbaar goed in het dichtbevolkte en dichtbebouwde Vlaanderen. Vaak vindt de productie in of dicht bij de stad plaats en gaat het om initiatieven van ondernemers zonder landbouwachtergrond. Opvallend is ook dat schakels in de keten zoals retail en horeca zich op het terrein van de voedselproductie begeven.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouwbedrijven