Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe genbewerkingstechnieken. Advies SALV

Nieuwe genbewerkingstechnieken. Advies SALV

Beleidsadvies
september 2023
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij - SALV
Een stimulerend Europees regelgevend kader voor nieuwe genbewerkingstechnieken is welkom als tool voor veredelaars om de duurzaamheidsdoelen van de Green Deal te realiseren en tegelijk de landbouwproductiviteit en voedselzekerheid te waarborgen. Dat stelt de SALV in zijn advies naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie. De nieuwe genbewerkingstechnieken passen volgens de adviesraad binnen een veelsporige strategie van verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Planten , Wetenschappelijk onderzoek