Dit rapport analyseert de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en doet aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hieruit blijkt onder meer dat Vlaanderen op veel vlakken goed presteert, maar dat te weinig Vlamingen opleidingen volgen en dat ze hun bestaande competenties onvoldoende gebruiken in hun werk.
Publicatiedatum
Maart 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Duurzame tewerkstelling , Werken en leren
Auteur(s)
Directorate for Education & Skills, OESO
Reeks
OESO Skills Studies