Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsanalyse van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Omgevingsanalyse van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Beleidsdocument
september 2023
Departement Onderwijs en Vorming
De omgevingsanalyse beschrijft en analyseert aan de hand van beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve bronnen belangrijke demografische, cultureel-maatschappelijke, politiek-sociale, economische, ecologische en technologische evoluties en trends in Vlaanderen en in de wereld. Daarnaast worden ook op basis van het Vlaamse en internationale onderwijseffectiviteitsonderzoek de leeruitkomsten in kaart gebracht. De analyse gebeurt vanuit het perspectief van het onderwijs(beleid) en kijkt naar de omgeving waarin het onderwijs zich situeert. De analyse ondersteunt beleidsmakers in het ontwikkelen van de uitdagingen en doelstellingen van toekomstig onderwijsbeleid.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijs - algemeen , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Vorige edities