Het jaarplan geeft een beeld van de werking, plannen en acties die de afdeling Handhaving in het huidig jaar wil realiseren. Prioritair zijn de acties die de meest gunstige impact hebben op het milieu, de ruimtelijke ordening en het onroerend erfgoed in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Ruimtelijk beleid

Vorige edities