Het rapport toont een aantal basisgegevens over de handhaving van de milieuregelgeving en de regelgeving rond ruimtelijke ordening in 2020 door de verschillende handhavingsactoren in het Vlaamse Gewest. Aan de hand van een bevraging van deze handhavingsactoren werden cijfers verzameld over de door hen uitgevoerde handhaving. Deze data worden in handhavingsfiches en andere (grafische) weergaves getoond in dit rapport en vormen zo de basis voor een evaluatie van de handhavingsuitvoering in 2020.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Ruimtelijk beleid

Gerelateerde publicaties