Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn EU 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Overheidsfinanciën