Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Agentschap voor Natuur en Bos wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode bevat een meerjarig aspect. De ondernemingsplannen van de volgende jaren zijn een jaarlijkse update en bijsturing hiervan.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Ondernemingsplan
Thema's
Vlaamse overheid

Vorige edities