Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Ondernemingsplan
Thema's
Vlaamse overheid

Vorige edities