Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Agentschap Binnenlands Bestuur wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities