Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Agentschap Overheidspersoneel wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. Het huidig ondernemingsplan is een update en bijsturing.
Publicatiedatum Maart 2020
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities