Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Departement Onderwijs en Vorming wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing.
Publicatiedatum April 2019
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities