Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De volgende ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing.

Publicatiedatum Februari 2019
Publicatietype Ondernemingsplan
Thema's Vlaamse overheid