Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van een legislatuur bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Ondernemingsplan
Thema's
Inrichting van de open ruimte

Vorige edities