Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud. Jaarlijks rapport - Referentieperiode: 2008 - 2023

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud. Jaarlijks rapport - Referentieperiode: 2008 - 2023

Rapport
september 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Reeën (Capreolus capreolus) zijn een van de grootste zoogdieren in het Zoniënwoud. De soort is in elk deel van het woud aanwezig, maar met wisselende dichtheden. Om een zicht te krijgen op de evolutie van de reepopulatie in het volledige Zoniënwoud, dus over de drie gewesten heen, voeren het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Leefmilieu Brussel (BIM) en Service Public de Wallonie (DNF en DEMNA; SPW) sinds 2008 jaarlijks systematische tellingen uit in het Zoniënmassief. Tot en met 2020 stond de vzw Wildlife & Man in voor de voorbereidende studies en de jaarlijkse terugkoppelingsmomenten. Sinds 2022 worden de terugkoppelingsmomenten georganiseerd door de Stichting Zoniënwoud. Dit rapport omvat een korte beschrijving van de KI‐methodologie en geeft de resultaten weer voor de periode 2008‐2023. Het rapport is een vervolg op gelijkaardige rapporten uit voorgaande jaren.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Lynn Pallemaerts, Niko Boone, Sander Devisscher, Frank Huysentruyt, Alain Licoppe, Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Jim Casaer