Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Onderwijs - algemeen , Onderwijsinspectie

Vorige edities