In het voorjaar 2016 wil de minister van cultuur een witboek opstellen dat een geïntegreerd overzicht geeft van haalbare en wenselijke aanvullende financieringsvormen op maat van de financieringsbehoeften van de verschillende culturele sectoren, en een actieplan om het financieringslandschap voor cultuur in Vlaanderen verder te versterken. Het onderzoek naar aanvullende financiering voor cultuur past in dit traject en zal inspiratie bieden bij de opmaak van het witboek.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s)
IDEA Consult