Het rapport geeft een gedetailleerd beeld van de habitatkwaliteit en de knelpunten in de regio van de Benedenschelde als potentieel otterhabitat. Deze regio werd gekozen als focusgebied vanwege de al relatief langjarige (i.e. sinds 2014) actuele bezetting ervan door otters.
Publicatiedatum Januari 2020
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Lore Vandamme , Claude Gelaude, Jan Gouwy, Karen Robberechts, Gerlinde Van Thuyne, Yves Maes, Isabel Lambeens, Thomas Terrie, Jan Breine, Lieven Bervoets, Lies Teunen, Govindan Malarvannan, Adrian Govaci, Koen Van Den Berge
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (59)