Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoeksprogramma 2021‐2025 voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. Resultaten van het onderzoek in 2022 tot maart 2023

Onderzoeksprogramma 2021‐2025 voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. Resultaten van het onderzoek in 2022 tot maart 2023

Rapport
februari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
In en rond de Antwerpse haven liggen verschillende vooral waterrijke (natuur)gebieden waar veel vogels kunnen verblijven en/of doortrekken. Bij de aanvraag voor geplande windturbines werden in het verleden kennisleemten gesignaleerd: we wisten te weinig van de vliegbewegingen en zo ook over de mogelijke impact op vogelpopulaties bij een verdere uitbreiding van windenergie‐infrastructuur in het gebied. De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (VLEEMO NV) is mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de windturbines, en wil de hiaten rond de verdere ontwikkeling van turbines in het havengebied zoveel mogelijk wegwerken. Met innovatief radaronderzoek wil VLEEMO een beter beeld krijgen van de mogelijke effecten van bestaande en nog geplande windturbines in het gebied op vogels en vleermuizen.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Joris Everaert, Raïsa Carmen, Els Lommelen, Thierry Onkelinx, Jo Loos, Marc Van de Walle, Hilbran Verstraete