Het verkennend onderzoek is uitgevoerd in het kader van de samenwerkingsovereenkomst “Onderzoeksprogramma 2021-2025 voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen, versie 12 januari 2021” en de “jaarovereenkomst radarproject 2021, versie 18 januari 2021” tussen de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (VLEEMO NV) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Joris Everaert, Els Lommelen, Raïsa Carmen, Jo Loos, Marc Van De Walle, Hilbran Verstraete