Deze richtlijn omvat een onderzoeksprotocol met beoordelingskader voor een verkennend bodemonderzoek naar bodemverontreiniging met fluorhoudende componenten op enerzijds brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar in het verleden zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust en anderzijds andere PFAS-verdachte risicolocaties.
Publicatiedatum
April 2022
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Bodem , Kwaliteit van de leefomgeving
Doelgroep
Bodemsaneringsdeskundigen