Na een ontbinding van een eerste huwelijk gaan de meeste Vlamingen opnieuw met een partner samenwonen. Globaal genomen wonen na een echtscheiding ongeveer evenveel mensen ongehuwd als gehuwd samen met een partner. De hertrouwden hebben doorgaans ook eerst een tijd ongehuwd samengewoond. Opnieuw samenwonen met een partner na een eerste echtscheiding is vooral een kwestie van leeftijd en tijd: de leeftijd bij de echtscheiding, de duur sinds de echtscheiding en de huidige leeftijd spelen een belangrijke rol.

Publicatiedatum Maart 2013
Publicatietype Studie
Thema's Gezin en samenleving
Auteur(s) Martine Corijn
Reeks SVR-webartikel, 2013/3