Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onthaal- en bestemmingsplan Vloethemveld

Onthaal- en bestemmingsplan Vloethemveld

Rapport
december 2018
Vlaamse Landmaatschappij
In dit plan beschrijven we hoe alle bezoekers en gebruikers van het gebied verwelkomd kunnen worden op een manier die past bij het gebied, nl. met respect voor de natuur, het erfgoed en de rust. Dit plan geeft het basiskader en de visie weer voor de toekomstige ontwikkeling van het volledige domein Vloethemveld enerzijds en Kamp Vloethemveld anderzijds. Het plan beschrijft o.m. de realisatie van de publieke herbestemming, inrichting en hergebruik van diverse erfgoedelementen in het afgesloten militair kamp, de begeleiding van de bezoekers in het domein Vloethemveld en hun beleving, de organisatie van het dagelijkse beheer en openstelling, de inrichting van een aantal belangrijke projectzones waaronder de onthaalzone, en de investerings- en exploitatienoden in het kader van een duurzame en kwaliteitsvolle toekomstige openstelling. Het uitgangspunt voor dit plan vormt het natuurgebied dat in beheer is bij het Agentschap Natuur en Bos en waarrond er een ontmoetingsplek wordt gecreëerd voor diverse doelgroepen. Bij het uitwerken van een dergelijke ontmoetingsplek staan respect en zorg voor de natuur en het aanwezige erfgoed centraal. Het stimuleren van een actieve natuur- en erfgoedbeleving (roerend en onroerend, materieel en immaterieel) zijn hierbij van belang.
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Omgeving
Auteur(s)
Team Vloethemveld: Buro voor vrije ruimte landschapsarchitecten (Gent), Bailleul ontwerpbureau (Gent), Architectenbureau Bressers (Gent), Erfgoedstudio (Oostkamp)