De studie heeft als doel om een kansenkaart en daaraan gekoppeld een afwegingskader te ontwikkelen voor ontharding. De kansenkaart is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en identificeert de locaties die enerzijds prioritair zijn voor ontharding (een prioriteitenkaart) en anderzijds een opportuniteit bieden voor ontharding (een opportuniteitenkaart). Aan de hand van een multicriteria-analyse worden scorekaarten ontwikkeld die de relatieve prioriteit of opportuniteit voor ontharding van een verharde locatie aanduiden. De verschillende scorekaarten werden gecombineerd tot een finale scorekaart, de kansenkaart. Als aanvulling op de kansenkaart, die inzichten biedt op het macroschaalniveau, werd een afwegingskader opgemaakt om de onthardings- mogelijkheden meer gebiedsspecifiek te evalueren.
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Studie
Thema's
Duurzame ontwikkeling
Auteur(s)
Brecht Vandekerckhove, Maarten Van Hulle, Roxeanne Vanhaeren, Pieter Foré, Enid Zwerts