De publicatie onderzoekt de rol van het hoger onderwijs in de transitie naar een duurzame samenleving. Nationale en internationale experten, vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs, studenten, actoren uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en overheden bogen zich tijdens verschillende bijeenkomsten over deze vraag.
Publicatiedatum April 2013
Publicatietype Boek
Thema's Duurzame ontwikkeling , Hoger onderwijs
Doelgroep Overheid