Dit ‘Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs’ maakt deel uit van een tweedelige publicatie van Ecocampus, een project van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het andere deel van de publicatie is het ‘Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs’. Deze publicatie kadert in het proces ‘Duurzaam Hoger Onderwijs – de Kennis Voorbij’ waar de Ecocampusploeg samen met de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs, van het Departement Onderwijs en Vorming, op inzet. De medewerkers van beide departementen hopen hiermee de hogeronderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties te inspireren bij de transitie naar een duurzaam hoger onderwijs.
Publicatiedatum
Maart 2013
Publicatietype
Boek
Thema's
Hoger onderwijs