De brochure ‘Organische stof: sleutel tot bodemvruchtbaarheid’ en het adviesprogramma ‘KOOLSTOFSIMULATOR’ (voorloper van de Demetertool) zijn gebaseerd op de studie ‘Ontwikkelen van een expertsysteem voor het adviseren van het koolstofbeheer in de landbouwbodems’. Deze studie werd uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België en de Vakgroep Bodembeheer van de Universiteit Gent in opdracht van de dienst Land en Bodembescherming. Het eerste deel van de studie bestaat uit een literatuurstudie over organische stof in de bodem. Er wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetenschappelijke en praktische kennis over de aard, functies en effecten van organische stof in de bodem. Daarnaast wordt de evolutie van organische stof in Vlaanderen besproken en worden mogelijke maatregelen toegelicht om het organische stofgehalte te verhogen. Tenslotte wordt de keuze van het model voor het adviessysteem ‘KOOLSTOFSIMULTOR’ wetenschappelijk onderbouwd. In het tweede deel van de studie wordt het adviessysteem ‘KOOLSTOFSIMULATOR’ verder uitgewerkt.
Publicatiedatum
Maart 2006
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Landbouw en visserij
Auteur(s)
Bodemkundige Dienst van België en UGent

Vorige edities