Gedaan met laden. U bevindt zich op: Op weg naar een klimaatneutralere Vlaamse glastuinbouw 2030 – 2050. Acties voor een nieuwe energietransitie

Op weg naar een klimaatneutralere Vlaamse glastuinbouw 2030 – 2050. Acties voor een nieuwe energietransitie

Rapport
maart 2023
Departement Landbouw en Visserij
Naar aanleiding van het Europese “Fit for 55” pakket en de verhoogde klimaatambities worden ook in Vlaanderen de klimaatdoelstellingen aangescherpt, zoals vooropgesteld in de visienota van de Vlaamse Regering van 5 november 20211. In deze visienota met bijkomende klimaatmaatregelen stelt de Vlaamse Regering dat ‘‘de landbouw 10% méér inspanningen zal leveren om de CO2-uitstoot terug te dringen”. De land- en tuinbouw-sector zal hierdoor haar globale uitstoot met bijna 31,3% verminderen tegen 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2005. Om dit te realiseren, heeft het Departement Landbouw en Visserij een traject energie in de glastuinbouw opgestart met de relevante stakeholders uit de sector. De doelstelling van dit traject is inzicht te krijgen in het potentieel van technologie en maatregelen op korte, middellange en lange termijn dat leidt tot reductie van broeikasgasemissies in de glastuinbouwsector. Deze tekst kwam tot stand met verschillende stakeholders actief binnen de brede glastuinbouwsector (zie bijlage). Bij de opstart van het traject werd aan de stakeholders gevraagd om hun voorstellen vooraf af te toetsen met telers via hun eigen netwerk zodat hun input praktijkrelevant en gedragen was. Die aanpak werd gekozen om het aantal deelnemers in het traject te kunnen beperken, zodat er ook ruimte was voor (energie-) experten van buiten de sector en zodat elke stakeholder voldoende de kans had om zijn/haar input te delen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu en landbouw