Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opmaak van een stappenplan voor renovaties van woningen in de private huurmarkt

Opmaak van een stappenplan voor renovaties van woningen in de private huurmarkt

Rapport
december 2023
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
De verbetering van de energetische efficiëntie van woningen is één van de belangrijkste middelen die de Belgische gewesten willen inzetten om het door de EU voorop gestelde doel ‘de CO2-uitstoot te verminderen met 55% tegen 2030 (ten opzichte van 1990)’ te halen. Dit leidt tot zeer ambitieuze doelstellingen op verschillende domeinen maar zeker voor de bestaande woningvoorraad. Zo is er de Vlaamse langetermijnstrategie voor de renovatie van gebouwen en stellen het Vlaams woonbeleidsplan, het Brusselse plan ‘Renolution’ (2019) en de ‘Stratégie wallonne énergétique des bâtiments à long terme’ (2020) dat in 2050 alle woningen van toereikende kwaliteit moeten zijn en op energetisch niveau moeten voldoen aan de vereisten voor het behalen van een A-label.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bouwen en verbouwen , Huren en verhuren , Woonbeleid

Vorige edities